Kurumsallaşma ve Yurt Dışına Açılma

Kurumsallaşma Nedir?

Ticari bir işletmenin faaliyetlerini, yönetici veya çalışan faktörüne bağlı olmadan değerler, ilkeler, politika ve prosedürler çerçevesinde sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan organizasyon yapısının oluşturulması sürecidir.
Kurumsallaşma işletmelerin hizmet ve üretim kalitesini ve verimliliğini arttırır. Kurumsal bir işletme çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine ve diğer paydaşlarına güven verir. Kurumsallaşma sürecinin tamamlanması özverili, sabırlı ve disiplinli bir çalışma gerektirir. Kurumsallaşmaya karar veren işletmeler, başarıya ulaşmak için kurumsal gelişim sürecini iyi planlayarak, doğru ve deneyimli bir danışmanlık kurumu ile işbirliği yapmalıdır.

Kurumsallaşmanın Avantajları:

 • İşletmenin rekabet etme gücünü artırır
 • Her türlü faaliyet sistematikleştiğinden kontrolü elde tutmak kolaylaşır
 • Hata yapma payı ve riski minimum seviyeye ulaşır
 • Düşük riskle hedeflerinize ulaşmanız kolaylaşır
 • Yetki, denetim ve sorumluluklar açıktır
 • İşveren ve yöneticiler için zaman daha verimli kullanılır
 • Bütçe ve iş planlarının açıklığı öngörülebilirliği artırır
 • Türkiye’deki şirketlerin %95’i aile şirketlerinden oluşmaktadır. Aile şirketlerinin kurumsallaşması ekonominin istikrarı açısından çok büyük önem arz etmektedir.

Kurumsallaşma projelerinde yapılacak danışmanlık faaliyetleri şu 4 ana adımı içerecek şekilde çeşitlendirilir:

 1. Organizasyon yapısı tasarımı
 2. İş analizi ve görev tanımları kurgusu
 3. Yetki ve sorumlulukların adil ve süreç boşluğu bırakmayacak biçimde tanımlanması
 4. Doğru teknolojinin belirlenmesi, iş süreçlerine adapte edilmesi ve kullanılması

Kurumsallaşma Danışmanının Görev ve Katkıları

Kurumsallaşma danışmanı yukarıda sıraladığımız sistemi oturtmak ve korumak üzere destek olur. Sürecin aşamalarına öncü olur, örneklendirir, gerekli eğitimleri organize eder, görünmeyen veya işletmeye özgü ihtiyaçları tespit eder ve aksiyon alır. Şirket veya işletme için büyük önem taşır. Çünkü çalışanların yaptıkları işe daha bağlı olmalarını, verimli olmalarını hedefleyen çalışmalara imza atarak kurum içi sorumluluk bilincini de oluşturur. Üst yönetim kısmında da faydalı projeler yapılmasına destek olur. Yönetim Kuruluna gerekli raporları sunarak değişim gereken yerleri beraber onaylayıp kurumsallaşmanın kalıcı olmasını ve bu sürecin maksimum fayda ile tamamlanmasını sağlar.

Yurt Dışına Açılmak İsteyen Firmalara Destek

Şirketler, gelişimlerini hızlandırmak için rekabet koşullarının giderek zorlaştığı günümüzde ihracata yönelmektedirler. Verimli bir ihracat kanalı oluşturmak için pazar araştırması ve hedef ülke analizlerinin yapılması ilk önceliktir. Pazar araştırması yurt dışına açılmak isteyen her firmanın gündeminde olması gereken önemli bir süreçtir.

Aynı şekilde mevcut ihracat hacmini büyütmek / genişletmek isteyen ihracatçı firmalar için de aynı şartlar geçerli olacaktır. Yeni pazarlarda karşılaşılacak zorluklara hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

İhracata başlamak ya da mevcut ihracat hacminizi artıracak en somut konu ürününüzü satın alabilecek yabancı müşterilerin bilgisine ulaşmaktır. Fuar katılımları ile müşteri bilgileri toplanabileceği gibi veriye ulaşmak üzerinde özelleşerek bu konuda hizmet veren birçok B2B pazaryeri konseptine sahip web sitesi karşımıza çıkmaktadır.

İhracata teşvik kapsamında ülkemizde birçok devlet desteği bulunmaktadır. Ancak mevzuata hakim olunmaması sebebiyle bunların çoğu firmalar tarafından kaçırılabiliyor ya da bürokratik ve prosedürel sürece ayak uyduramama sebebiyle bu desteklerden faydalanamıyorlar. Detaylı bilgi için iletişim kanallarımız aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.